Hướng dẫn nâng cấp Lollipop cho LGG G3

Để có thể nâng cấp lên Android 5.0 Lollipop cho thay mặt kính LG GK, người dùng truy cập vào đây, tải về tập tin B2CAppsetup.exe tại Bước 2 và cài đặt. Bước tiếp theo, kết nối điện thoại G3 với PC, mở phần thay mặt kính mềm LGMobile Support Tool. Cùng lúc đó, trên G3 chọn mục “Phần mềm LG GK” và tương ứng là mục “Cài đặt USB Driver” trên máy tính. Cuối cùng, chọn mục điện thoại LG G3 trên máy tính, nhấp chuột hai lần và tiến hành cài đặt. Người dùng nên lưu ý sao lưu dữ liệu trước khi thao tác quá trình nâng cấp này.

Để có thể nâng cấp lên Android 5.0 Lollipop cho LG G3, người thay mặt kính dùng truy cập vào đây, tải về tập tin B2CAppsetup.exe tại Bước 2 và cài đặt. Bước tiếp theo, kết nối điện thoại G3 với PC, mở phần thay mặt kính LG G mềm LGMobile Support Tool. Cùng lúc đó, trên G3 chọn mục “Phần mềm LG” và tương ứng là mục “Cài đặt USB Driver” trên LG G máy tính. Cuối cùng, chọn mục điện thoại LG G3 trên máy tính, nhấp chuột hai lần và tiến hành cài đặt. Người dùng nên lưu ý sao lưu dữ liệu trước khi thao tác quá trình nâng cấp này.

Vừa qua, LG Mobile Việt Nam đã chính thức tung bản nâng cấp Android 5.0 Lollipop cho smartphone LG G3. Bản nâng cấp này có thể được cài đặt từ máy tính qua công cụ LGMobile Support Tool. Bản cập nhật FOTA dành cho hai phiên bản bộ nhớ 16 và 32 GB đã được cung cấp chính thức.

Vừa qua, LG Mobile Việt Nam đã chính thức tung bản nâng cấp Android 5.0 thay màn hình LG G3 Lollipop cho smartphone LG G3. Bản nâng cấp này có thể được cài đặt từ máy thay màn hình tính qua công cụ LGMobile Support Tool. Bản cập nhật FOTA dành cho hai phiên bản bộ nhớ 16 và 32 GB đã được cung cấp chính thức.

sumikura